NRT er:

  • En usædvanlig hurtig og effektiv behandlingsform
  • Behandlingen gør ikke ondt og alligevel kan smerte fjernes eller minimeres, på ganske kort tid
  • Gamle kroniske kompensationsmønstre løsnes – NRT’s neurofysiologiske virkning gør ofte en stor forskel her
  • Rigtig gode og hurtige behandlingsresultater

Hvordan kan NRT virke så hurtigt og effektivt:

NRT er videnskabeligt baseret på to neurofysiologiske lovmæssigheder:

  1. Recipical inhibition, Neurofysiolog Charles S Sherrington fik i 1932 den medicinske Nobelpris for opdagelsen af nervesystemets egen måde at nedregulere den muskulære tonus (spænding) på, altså via reciprocal inhibition.
  2. Law of symmetry, som er den tyske fysiolog Eduard Pflüger’s anden lov, om at specifik påvirkning af den ene side af kroppen har bilateral effekt. NRT er så hurtigvirkende og effektivt, fordi det udnytter nervesystemets egen neurofysiologiske måde at regulere den muskulære tonus (spænding) på. Via det direkte arbejde med nervesystemet, opløses mange kompensationsmønstre i såkaldte kroniske tilstande.

Neural Reset Therapy® er en amerikansk behandlingsform udviklet af Lawrence Woods.