Pris for en behandling er 850,00 og 750,00 for pensionister/børn u. 18 år.

5 turs klippekort: 4.000 kr. – spar 50 kr. per behandling
10 turs klippekort: 7.500 kr – spar 100 kr. per behandling

Gavekort udstedes!

Betaling: Kontant eller 0verførsel.

Afbud – skal foregå senest 24 timer før aftalt tid. I modsat fald skal der betales fuld pris.

Tid bestilles på 24 40 93 23.
Er jeg optaget, så læg en besked og jeg ringer dig op ved først givne lejlighed. Du er selv ansvarlig for at huske din tid, jeg sender ikke en reminder SMS ud.


Flere sundhedsforsikringer giver tilskud til RAB godkendte behandlere. Check med dit forsikringsselskab.

Parkering: Ved døren – gratis. Alternativt tager det knap 10 minutter at gå fra Lyngby Station.

Din garanti: Jeg er Autoriseret behandler hos Body-sds A/S og medlem af RAB (Registreret alternativ behandlere) og SAB (Sammenslutningen af alternative behandlere)

body-sds

Persondatalovgivningen:

I forbindelse med persondataforordningens ikræfttræden den 25. maj 2018 kan jeg oplyse, at når du har fået en behandling hos mig, har du givet mig følgende oplysninger: navn, adresse, telefon, mailadresse samt din fødselsdag. Endvidere har jeg gemt de oplysninger du har give mig vedrørende dine problematikker, således at jeg kan tilrettelægge den bedst mulige behandling til dig. Endvidere har jeg nedskrevet, hvilken behandlig jeg har givet dig.

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte mig telefonisk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg har om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelige generelle sletning indtræffer (5 år).

Ret til begrænsning af behandling af oplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine oplysninger.
Ret til transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk